บูชาข้าวพระ - buddha worshipping

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญ บูชาข้าวพระ

การบูชาข้าวพระน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์จะนับประมาณมิได้ โดยประกอบพิธีเป็นประจำทุกเดือนเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปี

…อานิสงส์การบูชาข้าวพระ จะทำให้สมบูรณ์พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ จะทำให้เกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดา บุตรและบริวารจะอยู่ในโอวาท ทำให้ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ ทิพยสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข บารมี ๓๐ ทัศ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ และสามารภเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

หลวงพ่อธัมมชโย บันทึกธรรม

Donate


Leave a Comment:


Go Back