ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต โบสถ์พระไตรปิฎก

by Ron

Posted on 2016-07-19การสร้างโบสถ์มีอานิสงส์มาก


โบสถ์คือ สถานที่ประดิษฐานพระประธานอันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โบสถ์จึงเปรียบเสมือน พระนิพพานบนเมืองมนุษย์
โบสถ์เป็นสถานที่อุปสมบทคือให้กำเนิดพระภิกษุสงฆ์ ลูกของพระพุทธเจ้า ผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

ขอเชิญลูกหลวงพ่อหมู่คณะเมลเบิร์น ร่วมใจกันบูชาคุณหลวงพ่อ ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ตั้งเป้า 1 ลูกนิมิต ด้วยกัน (1 ลูก ในนาม วัดพระธรรมกาย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย)
(เจ้าภาพฝังลูกนิมิต 1 ลูก 1 M, แบ่งเป็น 100 กอง กองละ 10,000 บาท)

พิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 กรกฎาคม 2562

ใครมาไม่ทันสร้างโบสถ์วัดพระธรรมกาย ปี 2520 นี้คือโอกาสที่มีส่วนในบุญสร้างโบสถ์เลยทีเดียว

Donate


Leave a Comment:


Go Back