นำนั่งสมาธิ คลายความผูกพันใจจะอยู่กับตัว

by หลวงพ่อธัมมชโย

Posted on 2019-05-10


วิธีทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย โดย หลวงพ่อธัมมชโย คลายความผูกพันใจจะอยู่กับตัว


Leave a Comment:

Phraronrawee Chainirattisai 2019-05-09

นำนั่งไฟล์นี้ดีมาก

Go Back