ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรม จุดโคมประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

by Ron

Posted on 2019-05-10ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรม จุดโคมประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2662

วัดซันบูรี่

กำหนดการ

ภาคเช้า
10:00 สวดมนต์ทำวัตรเช้า,นั่งสมาธิ
10:50 อาราธนาศีล ๕ และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
11:15 รับประทานอาหารร่วมกัน
12:40 ปฏิบัติธรรม
14:30 สร้างมหาทานบารมี และรับพร

ภาคคำ่
18:00 สวมมนต์ ปฏิบัติธรรม และจุดโคมวิสาขประทีป
21:00 เสร็จพิธี

Visakha Puja (Buddha day)

Saturday 18th May 2019

Program
10:00 --Morning Chanting, Meditation
10:50 --5 precepts and Tak-bat
11:15 --Lunch
12:40 --Meditation session
14:30 --Blessing

18:00 -- Evening chanting Meditation and Candlelight
21:00 -- End

White cloths are appreciated


Leave a Comment:


Go Back