กองทุนบำรุงวัด - General Expenses

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญ กองบุญบำรุงวัด เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายทั่วไปของวัด
“ฝนตกที่ละหยาดๆ สามารถทำภาชนะให้เต็มได้ฉันใด 

บุญกุศลที่เราทำแล้วไซร้ แม้จะครั้งละน้อยๆ แต่ว่าทำบ่อยๆ ก็สามารถจะทำให้บุญบารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ ฉันนั้น


(พุทธพจน์)
Donate


Leave a Comment:


Go Back