ผ้าป่าสนับสนุนการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย - Dhammakaya disseminating Fund

by admin

Posted on 2019-03-20วิชชาธรรมกาย เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบและได้นำมาเผยแผ่กลับคืนมาอีกครั้ง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการรวบรวมหมู่คณะพลิกพื้นนาทุ่มกายถวายชีวิตสร้างวัดพระธรรมกาย นำวิชชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริง ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน


อานิสงส์ 

- เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานในศาสตร์ทั้งปวง ทั้งทางโลกและทางธรรม

- เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา

- ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ที่ไม่เสื่อมสลายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ

- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริวารสมบัติ เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของมหาชน

- มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใส และมีความสุขอยู่เป็นนิตย์

- มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

- เป็นพลวปัจจัยให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

- มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และมีส่วนแห่งคุณธรรม คุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุ

Donate


Leave a Comment:


Go Back