กองบุญธรรมทาน

by admin

Posted on 2024-04-20ร่วมบุญ กองบุญธรรมทาน ของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตสื่อธรรมะออน์ไลน์ เว็ปไซด์ แอปพลิเชั่นมือถือ วีดีโอธรรมะ ไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การที่คนเราจะทำความดีหรือกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นั้น ต้องได้รับข้อคิดจากการฟังธรรมหรืออ่านธรรมะมาก่อน จึงเป็นเหตุให้เขาตั้งใจถวายทานที่ยิ่งใหญ่ สร้างมหาวิหาร ออกบวช หรือแม้แต่การตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออัครสาวก ก็ล้วนแต่ต้องฟังธรรมหรืออ่านธรรมะมาก่อนทั้งนั้น และท้ายที่สุดการที่คนเราจะหมดกิเลสไปนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรมนั้นก็เนื่องมาจากการรับรู้ธรรมมาก่อนเช่นกัน

ดังนั้น การให้ธรรมทานจึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง อีกทั้งเมื่อให้แล้วมีแต่ประโยชน์เกิดขึ้น และที่สำคัญยังมีอานิสงส์อย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังมีพระอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบไว้ว่าการได้ถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพที่นั่งติด ๆ กันในจักรวาลถึงพรหมโลกยังมีอานิสงส์ไม่ถึง ๑ ใน ๑๖ ส่วน ของการให้ธรรมทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพียงคาถาเดียวเลย


สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชี

(กรณีทำที่ประเทศไทย)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย

สาขาเทสโก้ โลตัส ปทุมธานี

ชื่อบัญชี พระรณรวี ชัยนิรัติศัย (เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น)

เลขบัญชี 064-8-58350-8


หรือ

(กรณีโอนจากต่างประเทศ เข้าบัญชีที่ออสเตรเลีย)

National Australia Bank

BIC/SWIFT code: NATAAU3303M 

Acc Name: Dhammakaya Society of Victoria Inc.

BSB: 083-614

ACC: 13-996-7187*** หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินที่  (line) id: ron180212 หรือ อีเมล์: ronrawee@hotmail.com


หรือ


บริจาคด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเว็ปไซด์โดยการคลิ๊กปุ่ม Donate ด้านล่างนี้

Donate


Leave a Comment:


Go Back