กองบุญถวายภัตตาหาร และปานะ - offering meals

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญถวายภัตตาหารและ น้ำปานะ


...ผู้ให้ข้าว ให้น้ำ ได้ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ผู้ให้ก็จะได้ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ 

ติดตามตัวไปนับภพนับชาติไม่ถ้วน จะสมบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติที่เพียบพร้อม เหมาะสมที่จะสร้างบารมียิ่งๆขึ้นไป...


“การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้” (พุทธพจน์)

Donate


Leave a Comment:


Go Back