กฐินสำเร็จทุกสิ่ง

by admin

Posted on 2029-10-23กฐินสำเร็จทุกสิ่ง วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ออสเตรเลียวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566380 Lancefield Road Sunbury เพื่อการตั้งกองท...Read More

by Phraronrawee

Posted on 2022-09-23address: 380 Lancefield Road, Sunbury Victoria 3429, Australia Tel: 0430023595 Website: https://dhammakaya.net.au/ Email: dmcmelbourne@gmail.com line id: ron180212 FB Page: https://www.facebook.com/Dhammakaya-Meditation-of- Melbourne-174594927230...Read More

Dhammakaya Communities

by Phraronrawee

Posted on 2022-09-23World peace through inner peaceA change is needed, which originate from one’s inner self, from one’s heart. It’s an old saying that when one door locks another one opens. As the world burns in agony on one side, a silver lining in these dark clouds could be seen on the other. A humble idea tha...Read More

กองบุญธรรมทาน

by admin

Posted on 2024-04-20ร่วมบุญ กองบุญธรรมทาน ของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตสื่อธรรมะออน์ไลน์ เว็ปไซด์ แอป...Read More

กองบุญถวายภัตตาหาร และปานะ - offering meals

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญถวายภัตตาหารและ น้ำปานะ...ผู้ให้ข้าว ให้น้ำ ได้ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ผู้ให้ก็จะได้...Read More