กองบุญธรรมทาน

by admin

Posted on 2024-04-20ร่วมบุญ กองบุญธรรมทาน ของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตสื่อธรรมะออน์ไลน์ เว็ปไซด์ แอป...Read More

กองบุญถวายภัตตาหาร และปานะ - offering meals

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญถวายภัตตาหารและ น้ำปานะ...ผู้ให้ข้าว ให้น้ำ ได้ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ผู้ให้ก็จะได้...Read More

ผ้าป่าสนับสนุนการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย - Dhammakaya disseminating Fund

by admin

Posted on 2019-03-20วิชชาธรรมกาย เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู...Read More

กองทุนบำรุงวัด - General Expenses

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญ กองบุญบำรุงวัด เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายทั่วไปของวัด“ฝนตกที่ละหยาดๆ สามารถทำภาช...Read More

Fundraising for supporting the establishment of the Dhammakaya centre Adelaide, South Australia

by admin

Posted on 2027-12-19Fundraising for supportingthe establishment of the Dhammakaya centreAdelaide, South Australia(The costs of purchasing land and building and other expenses)($200 AUD for each engraving donor’s name on a gold plate name) or any amount is appreciated.The donor’s name will be engraved on a name plat...Read More