กองทุนบำรุงวัด - General Expenses

by admin

Posted on 2019-03-20ร่วมบุญ กองบุญบำรุงวัด เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายทั่วไปของวัด“ฝนตกที่ละหยาดๆ สามารถทำภาช...Read More

Fundraising for supporting the establishment of the Dhammakaya centre Adelaide, South Australia

by admin

Posted on 2027-12-19Fundraising for supportingthe establishment of the Dhammakaya centreAdelaide, South Australia(The costs of purchasing land and building and other expenses)($200 AUD for each engraving donor’s name on a gold plate name) or any amount is appreciated.The donor’s name will be engraved on a name plat...Read More

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนสนับสนุนการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

by Phra Ronrawee

Posted on 2018-12-19!! บุญใหญ่เปิดศักราช ปี 2020ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐมเริ่มกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย เมืองแอด...Read More

THE FIVE PRECEPTS

by Ron

Posted on 2013-06-19The five precepts or five rules of training is the most important system of morality for Buddhist lay people. They constitute the basic code of ethics to be undertaken by lay followers of Buddhism. The precepts are commitments to abstain from killing living beings, stealing, sexual misconduct, lying...Read More

Dhammakaya Meditation

by Ron

Posted on 2007-08-19Dhammakaya Meditation The Dhammakaya meditation method was revived in Thailand almost 100 years ago by the Great Master Phramongkolthepmuni, famously known as Luangpor Wat Paknam. It is one of the most popular meditation techniques practiced by Buddhists and non-Buddhists around the world. The me...Read More